Ain ni Ain jongeren werkgroep

Helmond 2020

Wij zijn een werkgroep/initiatiefgroep jongeren uit Helmond met wortels in de Molukse cultuur. Veel van onze ouders en grootouders komen uit Maluku Tenggara. Wat ons verbindt is de behoefte de molukse cultuur en haar normen en waarden -waar velen van ons mee zijn grootgebracht en die we zagen verwateren- te eren en in leven te houden.

Op deze manier willen wij het stokje overnemen van onze ouders die vroeger het stichting-werk hebben gedaan en het plan is deze weer door te geven aan de volgende generaties zodat de Molukse cultuur in nederland niet verloren zal gaan.

Ons doel is om de eenheid en binding in de Molukse gemeenschap te behouden en/of te versterken.

Ook zouden we een entiteit willen worden waar mensen heen komen als ze een hulpvraag hebben waar ze nergens mee terecht kunnen. Of dit nou studieproblemen zijn of steun van meer persoonlijke aard, het idee is dat iedereen welkom is en niemand zich alleen hoeft te voelen.

In het kort zouden we een platform willen zijn waar cultuur overgedragen kan worden, maar waar ook ruimte is voor talentontwikkeling en zorg voor elkaar.

Geldinzamelingsacties voor de Molukken valt daar ook onder.

In eerste instantie willen we ons focussen op de mensen binnen de Molukse gemeenschap en het verbinden of versterken van de verbinding tussen hen.

Zodra we dat voor elkaar hebben willen we ons ook gaan focussen op het versterken van de relatie tussen de Molukse gemeenschap en de Helmonders en omringenden.

In het kort zijn de mensen in onze doelgroep;

geïnteresseerd in (een kennismaking met) de molukse cultuur en geïnteresseerd in het ontmoeten van nieuwe mensen, een band creëren en hun netwerk uit te breiden.

Het zijn cultuursnuivers of mensen die zich thuis voelen in de molukse cultuur.

Als we het hebben over cultuur en talentontwikkeling, bedoelen we dat we jongeren over de Molukse geschiedenis willen vertellen en dat we de Molukse taal willen overdragen aan wie het wil leren. Maar ook workshops of les in bijvoorbeeld Tjakalele, Tifa, Totobuang en Manari maar ook Molukse gerechten klaarmaken horen daarbij.

Bovenstaande willen we bereiken door voor jong en oud activiteiten te organiseren in de wijk en in de stad waarin de molukse cultuur centraal staat.

Via via en via social media verwachten we een groot deel van de molukse samenleving te kunnen bereiken. Via PR en reclame uitingen en door bijvoorbeeld met een kraam op de jaarlijkse Heistraatmark te staan denken we mensen van buiten de molukse gemeenschap ook geïnteresseerd te krijgen in onze evenementen.

Bij Ain ni Ain geloven we in eenheid en familie. We geloven in het voor elkaar zorgen en steun bieden aan elkaar wanneer dat nodig is en hopen -door dit te bieden- dat niemand het gevoel zal hebben er ooit alleen voor te staan.

Als stichting staan we voor respect, vrijheid, eerlijkheid en vertrouwen. We willen dat iedereen zich welkom voelt en trots mag zijn op wie je bent en waar je vandaan komt.

Last but not least staat Ain ni Ain voor gezelligheid en plezier.

Onze werkwijze is toekomstgericht en we staan we open voor samenwerkingen met andere stichtingen zoals Ain ni Ain.