Organisatie

Bestuur

Het bestuur van de stichting voert het beleid uit zoals aangegeven in de statuten. Het bestuur bestaat uit drie personen:

 1. Noël Silalahi – voorzitter
  • De voorzitter is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bestuur en daarmee de stichting. Daarnaast leidt het de vergaderingen en andere besprekingen, die aan de orde zijn. Ook bewaakt de voorzitter de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals vastgelegd in de statuten van de stichting.
 2. Antonia Fautngiljanan – secretaris
  • De secretaris is verantwoordelijk voor het dragen van de zorg voor een verantwoord beheer van de secretariële processen van de stichting. Hierbij notuleert het vergaderingen, maakt er verslag van en deelt het aan belangstellenden. Ook zorgt het voor het actueel houden van de inschrijving bij de KvK (Kamer van Koophandel).
 3. Eduard Sangoer – penningmeester
  • De penningmeester is veranwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de financiële zaken binnen de stichting. Onder verantwoordelijkheid van de penningmeester worden gelden van de stichting in overleg met het bestuur beheerd. Tevens legt het financiële verantwoording af tijdens een algemene vergadering van de stichting. 

Raad van toezicht

De raad van toezicht is een adviesmiddel gericht op het bestuur van de stichting. Zij adviseren en controleert het uitvoerend beleid van de stichting.

 1. Angelus Elmas – lid
 2. Ronald van Cuijk – lid

Werkgroep/initiatiefgroep jongeren 3e/4e generatie

Werkgroep/initiatiefgroep jongeren 3e/4e generatie is een werkgroep dat zich inzet voor jong en oud binnen de gemeenschap. De nieuwe lichting zet zich in voor het behouden van de cultuur en de overdracht hiervan aan de volgende generaties. Meer info te vinden op …